Groceries

Roti / Paratha

Product Name Brand Packaging Price Qty
Gujarati Roti $8.31    
Kulcha Nan $8.31    
Masala Nan $9.31    
Methi Roti $8.31    
Onion Nan $9.31    
Paratha Gobi *** $7.32    
Paratha Methi *** $7.32    
Paratha Muli *** $7.32    
Paratha Plain *** $7.32    
Paratha Potato *** $7.32    
Pocket-Less Pita $8.31    
Pocket-Less Pita (Whole Wheat) $8.31    
Puri $8.31    
Roghani Nan $9.31    
Rumali Roti PLAIN $9.31    
Rumali Roti WHOLE WHEAT $9.31    
Tandoori Nan $9.31    
Tandoori Nan PLAIN $7.32    
Tandoori Nan WHOLE WHEAT $7.32